Maak direct een afspraak!   0492 78 41 92
Mijn Financiële Wooncoach
Nieuws

Verzekeringen / Uitzonderlijk natuurgeweld; meld hagel- en stormschade 23 juni 2016

  • Mark Sanders
  • 309 Views
  • 0 Comment
  • 23 juni 2016 . De Financiële wooncoach . hagelschade . stormschade . verzekeringen .

Hagel: De natuur toont haar kracht
Donderdagavond rond negen uur begon het. De eerste hagelstenen zo groot als tennisballen kwamen in het gebied Someren/Asten/Deurne/en delen van Helmond uit de lucht vallen. Met een ongekende hevigheid. Vrijwel tegelijkertijd werd het noodnummer van ons kantoor gebeld door relaties met schade. Via dit bericht geven wij de relaties van De Financiële Wooncoach inzicht in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Dankbaarheid
In een korte tijd is er in een beperkt gebied door de hagel grote schade ontstaan. Allereerst moeten we dankbaar zijn dat dit natuurgeweld, voor zover bekend, niet heeft geleid tot persoonlijk letsel of erger. De materiële schade is echter enorm.

Noodnummer
Alle relaties van ons kantoor hebben voor noodgevallen een telefoonnummer waarmee zij ons ook buiten kantooruren kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk dat juist bij calamiteiten klanten ons direct kunnen bereiken. Normaal wordt van dit noodnummer maar beperkt gebruikgemaakt. De meeste schades kunnen prima wachten tot de normale kantoortijden. Zo niet afgelopen donderdagavond. Diezelfde avond en tot vroeg in de ochtend namen onze relaties contact met ons op.

Veel schades
In korte tijd ontvingen wij meer dan 70 schademeldingen. Auto’s die buiten geparkeerd stonden zijn vrijwel allemaal beschadigd. In bepaalde gevallen is de schade zo groot dat de betreffende auto als totall loss moet worden beschouwd. Maar er zijn ook aanzienlijke schades aan woningen. Wij hebben zelfs schades getaxeerd die mogelijk meer dan € 50.000,- bedragen. Elke schade heeft zijn eigen verhaal. Triest en bijzonder is de schade van veel klanten als de woning net nieuw is opgeleverd. Aan de voorkant van de woning is niets te zien dat op schade wijst. Het dak ziet er normaal uit. Aan de achterzijde van de woning dringt de vergelijking met een oorlogsgebied op: Het dak en de dakramen zijn totaal verwoest. Op dit moment taxeren wij de schade, alleen al bij de relaties van ons kantoor, al snel richting een half tot driekwart miljoen euro.

Eerste hulp
Bij dit soort schades is het onze taak om klanten die vaak vol emotie zitten op te vangen. Waar nodig regelen wij tijdelijk verblijf elders en helpen we met het nemen van maatregelen om verdere schade, bijvoorbeeld doordat regenwater via de beschadigde daken kan binnenstromen, te voorkomen. Daarnaast verzorgen wij uiteraard de contacten met de betreffende verzekeraars.

Verzekeringsdekking
Via de reclame wordt de consument gesuggereerd dat “met een paar klikken met de computermuis” een verzekering kan worden afgesloten. Dat klopt. Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen ook de beste verzekering tegen de laagste prijs. De natuurramp van afgelopen donderdag zal opnieuw aantonen dat de verzekeringsvoorwaarden sterk kunnen verschillen en advies, ook bij particuliere schadeverzekeringen wenselijk is. Wij zetten hier per type schade in hoofdlijnen de verschillen op een rij;

Schade aan de woning
Schade aan de woning (dak, ramen, etc.) is niet automatisch verzekerd op de opstalverzekering. Er zijn veel verzekeringen met een beperkte dekking, die schade als gevolg van storm en hagel niet vergoeden. Wij adviseren onze relaties bijna altijd de optimale/meest uitgebreide dekking. Bij deze verzekeringsvorm is schade door storm en hagel wel verzekerd. Voor zover wij nu kunnen nagaan, zijn alle relaties die hun woning via ons kantoor hebben verzekerd, daardoor voor de schade van afgelopen donderdag gelukkig verzekerd.

Schade aan de auto
Auto’s met een volledige casco- of beperkte cascoverzekering zijn ook verzekerd tegen schade als gevolg van hagel. Is er echter alleen een WA- verzekering dan blijft de schade aan de auto als gevolg van de hagel voor eigen rekening.

Schade aan inboedel
Inboedelgoederen die tijdens de hagelbui beschadigd zijn, bijvoorbeeld doordat delen van het dak naar binnen kwamen of door regen die door het beschadigde dak binnenstroomde is vrijwel altijd verzekerd. Inboedel die tijdelijk buiten de woning verbleef is mogelijk niet of niet volledig gedekt ten gevolge van weersinvloeden.

Oproep; Schade melden en vastleggen
Heb je schade en heb je dit nog niet bij ons kantoor gemeld? Doe dit dan alsnog. Ons advies is om ook waar mogelijk foto’s te maken van de beschadigde goederen/opstallen. Ga niet over tot herstel voordat de betreffende verzekeringsmaatschappij hiervoor toestemming heeft gegeven, tenzij door niets te doen de schade alleen maar groter wordt. In dit laatste geval moet je er juist alles aan doen om de omvang van de schade te beperken. Wanneer je contact met ons opneemt vertellen wij je exact wat er conform jouw verzekeringsvoorwaarden moet gebeuren.

Veel werk aan de winkel
Er zal in de komende weken nog veel moeten gebeuren. Uiteraard de reparaties aan de woningen, auto’s en andere zaken die beschadigd zijn. Namens onze relaties zullen wij voor alle klanten die schade hebben de contacten verzorgen met de verschillende verzekeringsmaatschappijen waar de risico’s verzekerd zijn. Daarbij is het onze taak erop toe te zien dat onze relaties die schade hebben geleden, ontvangen waarop zij op grond van de polisvoorwaarden recht hebben.

Vragen? Neem contact met ons op
Heb je vragen naar aanleiding van de gebeurtenis van afgelopen donderdag 23 juni 2016, of wil je verzekeringen die niet via ons kantoor lopen toch gecontroleerd hebben op de vraag of deze in voldoende mate ook schade als gevolg van storm en hagel dekken, neem dan contact met ons kantoor op via 0492-784192. De Financiële Wooncoach is tenslotte jouw belangenbehartiger waar het gaat om vraagstukken op verzekeringsgebied.

0 Comments
Leave a comment