Maak direct een afspraak!   0492 78 41 92
Mijn Financiële Wooncoach
Nieuws

Financieel / Komt de betaalbaarheid van de hypotheek bij echtscheiding in gevaar?

  • Mark Sanders
  • 840 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Financiële vragen bij een echtscheiding?
Een van de oorzaken waardoor mensen in de financiële problemen komen is echtscheiding. Als er sprake is van een gemeenschappelijke eigen woning, dan is de vraag wat beiden doen met de eigen woning. Moet de woning worden verkocht of blijft een van de partners in het huis wonen? En wat gebeurt er bij verkoop van de woning? Hoe lang duurt het voor de woning is verkocht? En is de verkoopprijs voldoende om de hypotheekschuld af te lossen? De Erkend Hypothecair Planner van De Financiële Wooncoach licht dit onderwerp uit.

Financiële gevolgen echtscheiding
Als beide partners voldoende financieel daadkrachtig zijn, dan zijn de financiële gevolgen wellicht beperkt. Vaak is dit geld er niet of wil een partner in het huis blijven wonen. Een groot probleem kan zijn de onderwaarde van de woning. Tijdens de periode van verkoop zijn er vaak dubbele woonlasten. Er ontstaat dan extra financiële druk. De fiscus komt deels tegemoet, omdat een aantal financiële verplichtingen bij echtscheiding fiscaal aftrekbaar zijn. Dat verlicht de financiële druk, echter niet onbeperkt. Bovendien zijn er tijdelijke fiscale tegemoetkomingen. En vanaf 2015 is een fiscale aftrekpost geschrapt. De vraag rijst dan of de woonlasten nog wel betaalbaar zijn. Het kan dan nuttig zijn om aanpassingen te verrichten. Scheiden is toch al duur, vooral door de dubbele woonlasten en een onverkoopbaar huis maken de lasten extra zwaar.

Hierna wordt een aantal financiële en fiscale gevolgen van echtscheiding in kaart gebracht. Dit zijn bij uitstek zaken, waar uw Erkend Hypothecair Planner deskundig is en u kunt bijstaan voor nader advies of aanvullende informatie. Zodat u tijdig maatregelen kunt treffen en mogelijk ongewenste financiële consequenties kunt voorkomen of beperken.

Partneralimentatie aftrekbaar
Partneralimentatie is en blijft fiscaal aftrekbaar voor de betalende ex-partner. De keerzijde is wel dat de ontvanger hierover belasting moet betalen. Dat wijzigt fiscaal niet.

Uit elkaar en woning niet verkocht? Let op de fiscale gevolgen!
Als een van beiden de eigen woning verlaat, dan is zijn of haar aandeel van de rente nog 24 maanden fiscaal aftrekbaar. Is de woning na 24 maanden nog niet verdeeld over beide ex-partners of niet verkocht, dan is voor de vertrokken ex-partner de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. En dat heeft nogal financiële impact, zeker bij een hoge belastingdruk van stel 40%.

Restschuld: 15 jaar lang aftrekbaar
Blijft verkoop van de woning uit, dan zijn er voor de vertrekkende ex-partner vaak dubbele woonlasten. En bij een noodgedwongen verkoop van de woning is er een risico, dat de verkoopprijs lager is dan de hypotheekschuld, waardoor er een restschuld ontstaat. De fiscus komt tegemoet door maximaal 15 jaren lang de fiscale aftrek toe te staan over deze restschuld. Er geldt wel een tijdsperiode waarin deze restschuld moet zijn ontstaan. En uiteindelijk moet deze restschuld wel worden afgelost op enig moment.

Kinderalimentatie: vanaf 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar!
Bent u gescheiden en heeft u kinderen onder de 21 jaar? Vanaf 2015 is de fiscale aftrek voor kinderalimentatie niet meer toegestaan. Dat zijn veranderingen met invloed op de besteding van het netto inkomen. Deze wijziging betekent dat u minder netto besteedbaar inkomen overhoudt. Dit kan van invloed zijn op de betaalbaarheid van uw woonlasten, maar ook bijvoorbeeld op de hoogte van de kinderalimentatie.

Zonder fiscale tegemoetkoming voor de betalende ouder wordt het bedrag aan kinderalimentatie in feite hoger. Indien u momenteel kinderalimentatie betaalt, bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 bruto eigenlijk teveel betaalt, omdat in het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie al rekening is gehouden met de belastingteruggave.

Verhoging kindgebonden budget voor de ontvangende ouder
Het aantal kindregelingen met fiscale tegemoetkomingen wordt sterkt beperkt vanaf 2015. Wel wordt ter compensatie het kindgebonden budget verhoogd. Het kindgebonden budget is vergelijkbaar met kinderbijslag: een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, maar dan afhankelijk van inkomen en vermogen. Onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen heeft de verzorgende ouder recht op een kindgebonden budget. 

Voor de verzorgende ouder heeft het vervallen van de fiscale aftrekpost kinderalimentatie geen directe gevolgen. Kinderalimentatie is immers niet belast volgens de inkomstenbelasting, waardoor het bruto overeengekomen bedrag gelijk is en blijft aan wat men netto overhoudt.

Financiële draagkracht
Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen en de hoogte van financiële draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. De hoogte van het kindgebonden budget wordt hierin meegenomen. En als de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is vanaf 2015, dan blijft het bruto bedrag aan de kinderalimentatie wel gelijk, maar wordt het netto bedrag hoger omdat er geen belastingteruggaaf meer volgt.

Alle wijzigingen van de fiscale faciliteiten vanaf 2015 zijn dus van invloed voor beide ouders op de draagkracht en behoefte. Dat geldt ook voor bestaande regelingen.

Herberekening kinderalimentatie
Als u momenteel kinderalimentatie betaalt, dan is dit bedrag vanaf 1 januari 2015 wellicht te hoog. Dat komt omdat bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie is uitgegaan van uw fiscale aftrekmogelijkheden. Uw draagkracht als alimentatiebetaler neemt af, omdat het fiscaal voordeel komt te vervallen. Netto kunt u er dus financieel op achteruit gaan. Dit is niet alleen van belang voor nieuwe berekeningen, maar kan een aanleiding zijn tot herbeoordeling van uw bestaande bedrag aan kinderalimentatie. U zou dus een verlaging kunnen vragen.

Ingrijpende financiële wijziging
Bovengenoemde financiële wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is. Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie zonder fiscale aftrek niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar ook als gevolg van het verhoogde kindgebonden budget. In sommige situaties zal de kinderalimentatie helemaal komen te vervallen, omdat met de kinderbijslag en het kindgebonden budget volledig in de behoefte van een kind kan worden voorzien. Dit kan dan weer wel tot een hogere partneralimentatie leiden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ontwikkeling die ingrijpende financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen.

Tenslotte: effect op uw besteedbaar inkomen
De hierboven geschetste zaken kunnen negatieve impact hebben op de besteding van het netto inkomen. Een belangrijk onderdeel van de besteding van uw netto inkomen zijn de woonlasten. Op dit moment is de hypotheekrente historisch laag. Door de lage rente kan het aantrekkelijk zijn om uw hypotheek over te sluiten. Daar zijn echter wel kosten mee gemoeid. Of u kunt in het kader van de restschuld extra aflossingen doen. Niet alleen de hypotheekrente is laag, ook de spaarrente is historisch laag.

De Erkend Hypothecair Planner van De Financiële Wooncoach helpt u graag om een verantwoorde keuze te maken. Voor het maken van een afspraak neemt u contact met De Financiële Wooncoach op 0492-784192.

bron: NVHP 23-12-2014

0 Comments
Leave a comment